KOMUNIKACIJA KROZ IGRU

Seminar ''Komunikacija kroz igru'' za logopede, psihologe, radne terapeute i fizioterapeute održan je 20. i 21. listopada 2014. godine u Hrvatskom institutu za istraživanja mozga, u Zagrebu, u organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju.

 

 

IDA DIDACTA za tu je priliku, prema uputama voditeljice seminara, logopedinje Yolande Broeck, vrsne stručnjakinje iz Bobath centra za djecu s cerebralnom paralizom u Londonu, pripremila komplete didaktičkih igračaka koji su se koristili u praktičnom dijelu seminara. Seminar je, uz vrijedna predavanja, sudionicima pružio i priliku vježbati komunikaciju s djecom kroz igru.

U praktičnom dijelu seminara Yolanda Broek je koristila metodu potpomognute komunikacije. Kontakt s pojedinim djetetom postizala je zainteresiranim i nasmiješenim licem te strpljivim praćenjem onoga što dijete radi. U trenutku kad je dijete usmjerilo svoju pažnju na određenu igračku, glasno je opisivala što dijete radi i naglašavala posebno obilježje odabrane igračke. Npr. izgovarala je  riječi: „Uzeo si automobil.'' i djetetu pokazivala sliku automobila. ''To je veliki automobil. Taj automobil je žut.“ i pokazivala uz automobil karticu sa znakom za veliko i karticu sa žutom bojom. Uz izgovaranje riječi koristila je i znakovni jezik - pokazivala je riječi rukama. Kad je dijete bacilo automobil, izgovarala je: „Automobil je pao na pod. Automobil je ispod stola.“ i pokazujući rukama, pružala djetetu karticu sa znakom za pojam ispod. Na taj način pomagala je djetetu u  komuniciranju i doprinosila njegovom usvajanju vještine govora. 

 Pojasnila je zašto je korisno ponuditi djetetu 'udvostručene' igračke. U tom slučaju, terapeut lako može slijediti prirodni komunikacijski obrazac – pozorno prati što dijete radi i  oponaša ga, koristeći identičnu igračku kakvom se igra dijete. Dijete će primijetiti da je praćeno i stvorit će se mogućnost za uspostavljanje kontakta.

Logopedinja Broeck istaknula je kako se sasvim pogrešno pretpostavlja da će korištenje slika i znakova usporiti djetetovo napredovanje u sposobnosti izgovaranja riječi. Znanstvena ispitivanja pokazala su upravo suprotno – pomaganje djetetove komunikacije olakšava njegovo usvajanje govora. Didaktičke igračke i njima pridruženi materijali za potpomognutu komunikaciju djeci olakšavaju povezivanje sa svijetom oko njih, što je neizmjerno važno. Važno je i da dijete samo odabere igru i aktivnost te da u igri uživa. Djeca s teškoćama u razvoju, naime, rijetko dobivaju priliku sama izabrati aktivnosti u kojima sudjeluju. Gotovo redovito odrasli koji se djecom bave zanemaruju činjenicu da bi se djeca tijekom svih aktivnosti trebala zabavljati.

Koje materijale je potrebno koristiti za potpomognutu, odnosno augumentativnu i alternativnu komunikaciju?

Uz didaktičke igračke prilagođene dobi i mogućnostima djeteta koriste se i popratni materijali koji će omogućiti stvarno provođenje potpomognute komunikacije - slikovni materijal za „low tech“ (niskotehnološku) potpomognutu komunikaciju: fotografije didaktičkih igračaka koje se nalaze u kompletu te kartice s bojama, oblicima, simbolima prostornih odnosa i radnji te znakovni jezik i izgovorene riječi. U "high tech" (visokotehnološkoj) potpomognutoj komunikaciji slike su aplicirane na ekrane uređaja te često popraćene izgovaranjem pojmova koje predstavljaju.

U suradnji sa stručnjacima Akademije za razvojnu rehabilitaciju IDA DIDACTA je osmislila  Komunkacijski komplet didaktičkih igračaka za predškolske, školske, socijalne i zdravstvene ustanove, koji će pomoći u komuniciranju s djetetom.

Komunikacijski komplet olakšat će procjenu djetetovih mogućnosti, osobito onda kad nije moguće primijeniti standardizirane mjerne instrumente kao što su procjena djetetova razvoja od strane socijalnih službi, razni specijalistički predgledi u zdravstvenim ustanovama, procjena djece pri primanju u predškolske ili školske ustanove i slično.

''Komunikacijski komplet za dob od 0-2 godine“ sadrži 5 parova potpuno jednakih igračaka i 5 parova jednakih igračaka koje se razlikuju u jednom obilježju, a koje pomažu djetetu da stekne iskustva primjerena senzomotornoj fazi igre. Čine ga zvečke, grickalice, razne loptice ...

''Komunikacijski komplet za dob od 2-4 godine“ sadrži 5 parova potpuno jednakih igračaka i 5 parova jednakih igračaka koje se razlikuju u jednom obilježju, a koje omogućuju djetetu stjecanje iskustva primjerena presimboličkoj i simboličkoj fazi igre. Čine ga jednostavna vozila, lutke, kocke za slaganje...

''Komunikacijski komplet za dob od 4-7 godina“ sadrži 5 parova potpuno jednakih igračaka i 5 parova jednakih igračaka koje se razlikuju u jednom posebno odabranom obilježju, a koje omogućuje djetetu stjecanje iskustva primjerena fazi igranja složenih igara zajedno s drugom djecom. Čine ga umanjeni predmeti – životinje, ljudi, kuće…

Uz ove Komunikacijske komplete didaktičkih igračaka, komunikacija sa svom djecom, a pogotovo onom s poteškoćama u razvoju govora, postaje jednostavna i slijedi terapeutski sustav igre, pomaže i potiče djecu te stavlja igru u središte iz kojega počinje razvoj.

A to je ono što IDA DIDACTA radi - pomaže malenima na njihovom velikom putu!!!