TERAPIJSKE NJIHALJKE VEĆ SU U UPOTREBI

Ubrzo nakon što smo u našu ponudu uvrstili i izvrsne terapijske njihaljke njemačkog proizvođača Schaukel, već su nam počele stizati narudžbe naših kupaca.

Kao što ste već mogli pročitati na našoj web stranici, Schaukel njihaljke koriste se za poticanje razvoja vestibularne percepcije, za opuštanje i vježbe disanja, za vježbe poticanja razvoja mišićnog tonusa, tretiranje poremećaja pri spavanju, tretiranje depresije, tretiranje grčeva u mišićima, smirivanje hiperaktivnosti te u radu s djecom s autizmom.

Tijekom prošlog mjeseca isporučili smo i montirali Schaukel njihaljke u dvoranu Dječjeg vrtića Gajnice te u Centar za rehabilitaciju Silver.

U dvorani Dječjeg vrtića Gajnice montirali smo stropnu vodilicu dužine 8 m na kojoj su obješene razne penjalice i njihaljke: valjak za penjanje, gnijezdo za ljuljanje i lopta za ljuljanje. Stropna vodilica omogućava pomicanje njihaljki u stranu, kada se djeca žele baviti drugim aktivnostima u dvorani. Također, postavili smo i veliku njihaljku Chalenger, na kojoj se istovremeno (naravno, uz nadzor odgajatelja) može ljuljati čak troje djece. Osim svega toga, tu su i tri nova zida za penjanje s hvataljkama i užadi. Sigurni smo da mali penjači već uživaju u svakodnevnim motoričkim aktivnostima u svojoj novoj dvorani.

U Centru za rehabilitaciju Silver montirali smo terapijsku njihaljku u terapijsku prostoriju za senzoričku integraciju. Centar je već prije nabavio mnogu našu opremu – bazen s lopticama, strunjače, dasku s poluvaljkom za ljuljanje, tunel za provlačenje, konstruktor penjalicu Quadro, koju koristi prilikom terapije senzoričke integracije.

Vrlo dobro surađujemo s Centrom Silver i savjeti njihovih stručnjaka uvelike nam koriste prilikom našeg odabira opreme za djecu s posebnim potrebama.

Zanimljiv je podatak da je Centar Silver osmislio jedinstvenu metodu terapije koja uključuje posebno školovanog psa pomagača - terapijskog psa. U program terapije senzoričke integracije uz terapijskog psa uključena su djeca s poteškoćama u razvoju te poteškoćama organizacije ponašanja, senzornog procesiranja, samoregulacije, poremećaja mišićnog tonusa, teškoćama u finoj i gruboj motorici, dispraksije, poremećaja vizualne percepcije, poremećaja regulacije razine pobuđenosti  i otežanog učenja i igranja. Terapijski pas ima važnu pomagačku i motivacijsku ulogu, a svojim karakteristikama pruža i osjetilna iskustva ( zvuk, miris, dlaka, slina).